Duynie

Duynie

Duynie is gespecialiseerd in hoogwaardige, vochtrijke diervoeding en plantaardige grondstoffen afkomstig uit de levensmiddelenindustrie. Duynie behoort samen met de Suiker Unie, Aviko, Sensus en SVZ tot het internationale Concern Royal Cosun. In Nijmegen heeft Duynie Group op- en overslagfaciliteiten, een laboratorium en een productie- en kantoorlocatie. Het hoofdkantoor van Duynie Group is gevestigd in Alphen aan den Rijn. Duynie is actief in Duitsland, Engeland, België, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Rusland. Sinds 2017 is daar Polen aan toegevoegd.

Aanleiding oriëntatie en keuze implementatiepartner

De bestaande bedrijfssoftware van Duynie beantwoordde niet meer aan de eisen die men aan een modern op de toekomst gericht ERP systeem mag stellen. Duynie wilde een moderniseringsslag maken en besloot zich te oriënteren op nieuwe bedrijfssoftware. Een aantal bekende Cloud leveranciers stonden op de short list waaronder het Microsoft Dynamics 365 Operations Cloud platform. Na het afronden van een intensief selectietraject heeft Duynie de keuze gemaakt voor het Cloud platform van Microsoft. Daarnaast was voor Duynie ook belangrijk om te kiezen voor een professioneel implementatieteam, omdat kennis, ervaring, cultuur en persoonlijke klik doorslaggevend zijn voor het succes van een implementatietraject.

Processen in Microsoft Dynamics 365 Operations en Customer Engagement

Duynie kent een specifiek trading proces wat zoveel mogelijk binnen de standaard van Dynamics 365 Operations Cloud platform inricht moet worden, daarnaast worden typische operations processen ingericht zoals als:

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Pylades op info@pylades.com.

Open branche oplossing