Cinop Advies

Cinop Advies

CINOP is een onafhankelijk (inter)nationaal adviesbureau op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Met ruim honderd consultants met verschillende expertise werkt CINOP aan oplossingen voor leer- en opleidingsvraagstukken binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Zakelijke uitdaging

Oplossing

Behaalde resultaten

Open branche oplossing

Wilt u meer weten over deze referentie? Neem dan contact op met Mark Gooijer: