Aberkyn

Aberkyn

Aberkyn is een organisatie-adviesbureau dat zich onder andere richt op het begeleiden van transformatie- en cultuurveranderingsprocessen binnen organisaties. Aberkyn is een mede door McKinsey opgericht adviesbureau.

 Zakelijke uitdaging

De informatie werd versnipperd vastgelegd in verschillende applicaties en spreadsheats die vaak lokaal op een laptop stonden. Door de snel groeiende organisatie werd overzicht houden steeds lastiger.

Oplossing

Aberkyn heeft Pylades geselecteerd als implementatie partner voor Dynamics CRM en de oplossingen van Assistance PSA voor  de invulling van haar eisen en wensen voor haar nieuwe business omgeving

Behaalde resultaten

Doordat klantinformatie centraal in één systeem is geborgd, vindt er onder collega’s een betere afstemming plaats. Men kan in Dynamics CRM de status zien van de ‘customer journey’ (het advies/consultancytraject dat doorlopen wordt). Dit verhoogt de professionaliteit en samenwerking. Open branche oplossing