Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op PYLADES B.V, gevestigd te Weesp, Anna Horstinkstraat 1, 1382 MN, Nederland.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website van PYLADES B.V (hierna “de Website”) is gebonden aan onderstaande voorwaarden. Door het gebruik van de Website gaat de gebruiker akkoord met de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld aan de gebruikers. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan PYLADES B.V niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

Aansprakelijkheid

PYLADES B.V is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van PYLADES B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan PYLADES B.V of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PYLADES B.V mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Links van en naar websites van derden

PYLADES B.V draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn naar de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. PYLADES B.V aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor eventuele schade of andere negatieve uitwerkingen van een uitgaande link naar een website van een derde partij.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PYLADES B.V is i-framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Gegevensverwerking & Privacy

Alle door de gebruiker aan PYLADES B.V verstrekte (persoons)gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door PYLADES B.V aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Cookies en andere web-technologieën

PYLADES B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan PYLADES B.V anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van PYLADES B.V. PYLADES B.V zal deze informatie gebruiken om de website zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. PYLADES B.V zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen en voor statistische doeleinden worden ingezet.

PYLADES B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden (analytische en tracking cookies) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-technologie en een product van Google, inc. PYLADES B.V maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van de gebruikers van de website te analyseren, het succes van onze advertenties te meten en in kaart te brengen hoe wij onze website kunnen optimaliseren. Verder maakt PYLADES B.V gebruik van Google Analytics voor statistische analyse en rapportage van online marketing, SEO, SEA en CRO activiteiten. (Search Engine Optimization, Search Engine Advertising en Conversion Rate Optimisation).
U gaat akkoord met het gebruik van Google Analytics tracking op de website van PYLADES B.V als u onze cookie opt-in statement accepteert en verder gaat met het raadplegen van de Website van PYLADES B.V. PYLADES B.V zal nooit persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruikers van onze website verzamelen, verwerken en opslaan. PYLADES B.V respecteert de privacy van de website gebruikers en draagt er zorg voor in het gebruik van Google Analytics dat de privacy van de gebruiker is gewaarborgd. Daarna heeft PYLADES B.V de Google Analytics configuratie zo minimaal mogelijk ingesteld en tracking en dataretentie tot een minimum beperkt binnen de configuratiemogelijkheden die Google daarvoor biedt.

Google Ads

PYLADES B.V maakt gebruik van Google AdWords om advertenties te tonen aan Google gebruikers die zoeken naar zoektermen die voor PYLADES B.V relevant zijn. Daarnaast maakt PYLADES B.V gebruik van de mogelijkheid tot het inzetten van retargeting en remarketing campagnes op basis van advertentie-data uit Google Adwords om zo gebruikers die interesse hebben getoond in de producten en diensten van PYLADES B.V op basis van hun zoekgedrag, een relevante display-advertentie te kunnen tonen op websites van derden. U kunt uw voorkeuren voor het advertentiegebruik en -tracking van Google aanpassen in het Google privacycentrum. Daar kunt u zich ook uitschrijven voor personalisering, tracking en meer. Als u niet gevolgd kunt worden kunt u ook “do not track” aanzetten in uw browser en cookies van derde partijen blokkeren.

U kunt zich uitschrijven voor op interesse gebaseerde advertentie-targeting op de website: https://www.youronlinechoices.eu en uw Google Privacyinstellingen beheren via https://privacy.google.com/take-control.html

ClickDimensions

PYLADES B.V maakt op de Website gebruik van het marketing automation platform Clickdimensions. Clickdimensions is een platform wat ons in staat stelt relaties op te bouwen en te beheren met onze klanten, contactpersonen en sollicitanten. PYLADES B.V zet Clickdimensions in als onderdeel van ons CRM (customer relationship management) systeem voor de volgende doeleinden:

– Versturen en beheren van email, emailvoorkeuren van klanten en contactpersonen
– Statistische analyse van prestaties van online marketing campagnes van PYLADES B.V
– Statistische analyse van gebruiksgegevens van de website
– Automatiseren van processen: inschrijvingen voor email en het solliciteren op de Website
– Automatiseren en beheren van inschrijvings en -contactformulieren op de Website

Als u Clickdimensions tracking code en cookies uitschakelt, blokkeert of op andere wijze niet uitvoert kunnen sommige functionaliteiten van de Website niet goed functioneren – zoals bijvoorbeeld het inschrijven voor onze email nieuwsbrief, contact opnemen via een formulier of het solliciteren op een vacature bij PYLADES.

Leadinfo

Pylades maakt gebruik van Leadinfo. Leadinfo probeert het IP-adres van een websitebezoeker te herkennen door daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet. De gebruikte grondslag is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Hierbij mag Pylades zonder toestemming met persoonsgegevens werken mits dit een duidelijk belang dient en Pylades rekening houdt met de privacy van de websitebezoeker. Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. Uitsluitend de algemene en openbare zakelijke informatie van ondernemingen worden verstrekt aan Pylades. Daarmee wordt rekening gehouden met de privacy van de website bezoeker. Indien de zakelijke Gebruiker niet wil dat Pylades bij benadering tracht de organisatie van de gebruiker probeert te herkennen middels Leadinfo, kan de gebruiker de bedrijfsnaam blokkeren door een e-mail te verzenden naar
hallo@leadinfo.com met de volgende inhoud:

Onderwerp:
opt-out
Inhoud:
Bedrijfsnaam: (bedrijfsnaam Gebruiker)
KVK-nummer: (KVK-nummer Gebruiker)

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina en op welke links zij besluiten te klikken). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers op de website. Hotjar bewaart deze informatie in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Verwerking persoonsgegevens sollicitanten

Met deze verklaring verklaren wij hoe PYLADES B.V omgaat met persoonsgegevens van onze sollicitanten welke rechten sollicitanten hebben conform de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze verklaring wordt dit type informatie aangeduid als “sollicitatiegegevens”.
Deze verklaring geldt voor sollicitaties die zijn ingediend via www.PYLADES .com, LinkedIn, en voor sollicitaties via derden, zoals recruitmentbureaus en jobboards. De verklaring geldt ook voor sollicitaties die op een andere manier zijn ingediend, zoals per post of per e-mail.

PYLADES B.V. zal in principe bij het recruitmentproces uitsluitend sollicitatiegegevens verzamelen die nodig zijn om u te beoordelen voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Hiervan kunnen de volgende categorieën onderdeel zijn:

• Informatie die u verstrekt via het sollicitatieformulier op www.PYLADES.com
• Informatie die u verstrekt om te solliciteren voor een vacature bij PYLADES B.V. om ons te laten weten wie u bent en om een beeld te geven van uw capaciteiten en uw geschiktheid voor bepaalde functies, zoals uw naam, contactgegevens, nationaliteit, beroepskwalificaties, eerdere dienstbetrekkingen, persoonlijke interesses, ervaringen en een kopie van uw cv.
• Informatie die door PYLADES B.V. is verzameld bij het recruitmentproces, zoals aantekeningen tijdens het gesprek en informatie die wordt verstrekt door uw referenties.

Tot de belangrijkste doeleinden waarvoor wij sollicitatiegegevens gebruiken, behoren:

• ondersteuning en verwerking van uw sollicitatie, bijvoorbeeld om te beoordelen in hoeverre u kunt voldoen aan de functiebeschrijving, om een shortlist met sollicitanten op te stellen en om referenties en beroepskwalificaties te controleren die zijn verstrekt door deze sollicitanten.
• verbetering van onze sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat onze website, ons intranet en onze banenportal gebruiksvriendelijk zijn en de juiste en nuttige informatie bevatten.

PYLADES B.V. zal uw (sollicitatie)gegevens uitsluitend verwerken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben. Sollicitatiegegevens worden in principe door PYLADES B.V. verwerkt omdat dit voor ons noodzakelijk is om te beslissen of wij al dan niet een arbeidsovereenkomst met u zullen aangaan. Daarnaast kan de verwerking van bepaalde gegevens gebaseerd zijn op uw toestemming daartoe (die u ook weer mag intrekken) dan wel een wettelijke verplichting daartoe. Ook kan die verwerking ons in staat stellen om onze rechtmatige ondernemingsbelangen na te streven (bijvoorbeeld als het, om effectieve recruitmentdiensten te kunnen verlenen, noodzakelijk is om een voldoende gedetailleerd inzicht te hebben in onze sollicitanten).

Sollicitatiegegevens worden enkel beschikbaar gesteld aan medewerkers binnen PYLADES B.V. Bepaalde personen binnen PYLADES B.V. zullen bijvoorbeeld toegang hebben tot uw sollicitatiegegevens voor de verwerking van uw sollicitatie en het beheer van de recruitmentcyclus.
Wij bewaren uw sollicitatiegegevens in lijn met onze desbetreffende interne beleidslijnen, procedures en binnen de wettelijke verplichting. Als uw sollicitatie bij ons u geen baan oplevert kunnen wij binnen een termijn van 12 maanden weer contact met u opnemen als er een andere geschikte vacature is.

Als uw sollicitatie u wel een baan oplevert en u bij PYLADES B.V. in dienst treedt, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren in lijn met onze desbetreffende interne richtlijnen en procedures. Meer informatie hierover ontvangt u bij aanvang van uw dienstverband.
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene heeft:

• het recht op informatie over de verwerkingen;
• het recht op inzage in zijn gegevens;
• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’.

Als verwerkingsverantwoordelijke moet PYLADES B.V. gehoor geven aan deze rechten, tenzij de verzoeken van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (bijvoorbeeld wanneer de betrokkene heel vaak achter elkaar exact hetzelfde vraagt). PYLADES B.V. moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene informeren over de uitvoering van het verzoek.
Indien u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten als genoemd in dit document neem dan contact op met PYLADES B.V via info@PYLADES .com

Als u klachten hebt over de wijze waarop PYLADES B.V. met uw sollicitatiegegevens is omgegaan, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt, zien wij echter bij voorkeur dat u in eerste instantie PYLADES B.V. hierop aanspreekt.

Voorwaarden en toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. PYLADES B.V behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het wijzigen ervan op de website worden geplaatst en van kracht zijn.