Het nieuwe normaal voor verenigingen start met een solide basis

Naar overzicht 28-05-20

Het nieuwe normaal voor verenigingen

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft een ongekende impact. Door de beperkingen om verspreiding te voorkomen worden organisaties uitgedaagd om hun processen anders in te richten en meer gebruik te maken van online alternatieven. Zo ook voor verenigingen. Het in contact blijven met de achterban, organiseren van ALV’s en samenwerken binnen gremia vraagt om nieuwe oplossingen.

Zoals het er naar uitziet hebben we nog wel even te maken met de anderhalvemetersamenleving. Ook verenigingen en branche- & belangenorganisaties staan voor de uitdaging hoe hier mee om te gaan. Zo is er een spoedwet aangenomen om ALV’s digitaal te kunnen houden, ook als dit niet in de statuten is vastgelegd. Dit creëert wettelijk gezien de mogelijkheid, maar hoe faciliteert u dit in de praktijk?

Anticiperen

We zien ook dat de samenleving reageert en het collectief sterker is geworden. Samenwerken om de maatschappij en het bedrijfsleven draaiende te houden is essentieel. We staan voor onzekere tijden, dus ook de drang om aan te sluiten bij (werknemers)verenigingen neemt toe. Ook onder jongeren. Bekend was al dat de wensen en behoeften aan het veranderen zijn en er onder deze groep meer behoefte is aan bijvoorbeeld online communities. Het is belangrijk om hier op te anticiperen: het is een kans voor nieuwe aanwas van leden. Leden die ook richting de toekomst graag behouden blijven. Aandacht voor digitalisering is daarin essentieel.

Dit is het moment voor een digitale transformatie

Duidelijk is dat de digitalisering binnen verenigingen een vlucht maakt. De uitdaging zit hem echter in de afweging tussen een ‘quick fix’ of een solide oplossing. Door dit moment aan te grijpen om de basis van uw digitale transformatie neer te zetten is uw vereniging klaar voor de toekomst. En ook het neerzetten van die solide basis hoeft geen weken te duren.

In het realiseren van deze basis voor uw digitale transformatie kan Pylades een partner zijn op lange termijn. Specifiek voor verenigingen hebben wij op het platform van Microsoft Dynamics 365 een oplossing ontwikkeld met standaardfunctionaliteit specifiek voor uw branche. Alle benodigde faciliteiten voor het organiseren van een online ledenvergadering, digitaal stemmen, ledenportals met online communities, contact met de achterban via onder meer chat: het Dynamics platform aangevuld met de Pylades Vertical Suite voor verenigingen is er klaar voor. En met deze solide basis kunt u in de toekomst aan de slag met innovatieve datagedreven technologie om de customer intimicy met uw leden te verhogen, uw toegevoegde waarde duidelijk te maken en te zorgen dat uw leden zich kunnen nog meer identificeren met uw vereniging.

Snel klaar voor het nieuwe normaal

Wij kunnen met ons end-to-end technologie zorgen voor een vliegende start van uw digitale transformatie. We werken Agile en dat betekent: “Think Big, Start Small, Go Fast”.  Snel uw vereniging klaar voor het nieuwe normaal, met de roadmap naar de toekomst in beeld.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op. Graag gaan wij met u in gesprek waar wij u op korte termijn mee kunnen helpen en daarnaast als partner voor de lange termijn samen kunnen werken aan de digitale transformatie van uw vereniging.

Jaap Heutink, Senior Sales Executive
+31 (6) 1020 5589
jaap.heutink@9altitudes.com

Share:

Tags:

Tags: , ,