Het moment om de leden van de toekomst aan uw vereniging te binden, is nu!

Naar overzicht 09-06-20

Leden van de toekomst

De maatschappij verandert, de wensen en behoeften van leden veranderen mee. Heeft uw vereniging al nagedacht over het aanpassen van bepaalde beleidsvoeringen om zo effectief in te spelen op deze veranderingen? Nu, meer dan ooit tevoren, is het van belang om te anticiperen op de snel veranderende tijd waar we ons in bevinden en extra waarde toe te voegen.

Een van de trends die ik in de ledenmarkt zie heeft betrekking tot jonger publiek. Bij verenigingen neemt de aanwas van nieuwe (jongere) leden al jaren af. Echter lijkt daar nu, bij vakbonden in het speciaal, een kentering in te zijn ontstaan. Vanwege de huidige onzekere vooruitzichten zien we dat het collectief zoekt naar een backbone, voor het inwinnen van informatie of het behartigen van hun belangen. En dat biedt kansen: nu is het moment om deze jongeren uw meerwaarde te laten zien, en vooral: te binden voor langere periode. Het is daarom belangrijk om nu al te anticiperen op het versterken van de binding met deze (nieuwe) groep leden.

Om in te kunnen spelen op deze positieve trend is het noodzaak dat uw vereniging en haar processen hierop ingericht zijn. Denk aan het stroomlijnen van uw processen, het optimaliseren van de dienstverlening en snellere dienstverlening op maat kunnen faciliteren. Daarbij niet te vergeten dat social engagement een belangrijkere rol zal spelen. Zijn uw processen hier al op ingericht? Sta stil bij het feit of het fundament van uw verenging generatieproof is.

Door te evolueren naar een datagedreven vereniging krijgt u de middelen om efficiënter te werken en sneller te anticiperen op veranderingen. Het brengt u dichter bij uw leden en stakeholders en draagt bij aan het onderscheidend vermogen van uw vereniging. Meer inzicht in de wensen en behoeften van leden, door middel van een 360 graden view van uw leden, stakeholders en interne organisatie, biedt u waardevolle input over hoe u uw dienstverlening en processen kunt optimaliseren.

Er zijn meerdere facetten die ervoor kunnen zorgen dat uw vereniging “lean and mean” kan zijn. Denk hierbij aan online communities, shared services, 360 graden views van de organisatie of chatten met leden middels chatbots. Voorbeelden ten over om dichter bij uw leden en stakeholders te komen te staan en om sneller en efficiënter te gaan werken.

Nu is het moment om middels een digitale transformatie vorm te geven aan uw vereniging van de toekomst. De vertical suite voor verenigingen van Pylades speelt hier naadloos op in en biedt alles om hetgeen ik u eerder vertelde, te realiseren. Met Dynamics 365 bent u verzekerd van een innovatief en stabiel platform, met een actieve doorontwikkeling zodat uw vereniging ook de vereniging van de toekomst blijft. Graag vertel ik u meer over wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen, Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op. Graag ga ik met u in gesprek waar wij u op korte termijn mee kunnen helpen – en daarnaast als partner voor de lange termijn samen kunnen werken aan de digitale transformatie van uw vereniging.

Jaap Heutink, Senior Sales Executive
+31 (6) 1020 5589
jaap.heutink@9altitudes.com

Share:

Tags:

Tags: , ,