BLOG: Klaar voor “Service as a Product”?

Naar overzicht 05-09-17

Klaar voor “Service as a Product”?

Traditioneel specialiseren organisaties zich in het leveren van producten, diensten of een combinatie ervan. Vanwege de veranderende eisen in de maatschappij, zijn organisaties gewend om niet meer traditioneel in deze splitsing te denken. Producten die als een dienst worden aangeboden zijn gemeengoed. Denk hierbij aan software, leaseauto’s en huur van gebouwen. Andersom kan ook; diensten die verpakt worden als product passen goed in de huidige trend* van voorspelbaarheid en transparantie.

Service as a Product (SaaP) is dienstverlening die wordt aangeboden als een product; een vaste prijs voor een vaste dienst, met een uitkomst die van te voren duidelijk en voorstelbaar is. In de Business to Consumer wereld zijn Airbnb en Uber hiervan bekende voorbeelden. Deze bedrijven brengen gestandaardiseerde diensten naar de consumentenmarkt en zijn hier erg succesvol in.

Ook in de Business to Business is er een groeiende vraag naar nieuwe prijsmodellen. SaaP oplossingen zijn voorspelbaar, beter meetbaar en geven meer zekerheid over het resultaat. Een voorbeeld van SaaP is een abonnementsvorm voor dienstverlening waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaalt. ICT dienstverleners geven bijvoorbeeld softwareondersteuning voor een standaard en vast bedrag per maand. Een ander voorbeeld is het prestatiegericht belonen waarbij beloning afhankelijk is van het behaalde resultaat. Kortom, het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer. Voor dienstverleners is dit nu het moment om hierop in te spelen, voorop te lopen en zo de dienstverlening naar de klant te innoveren.

Veel zakelijk dienstverleners werken op dit moment nog op basis van ‘time & material’ of leveren klant specifieke producten voor een vaste prijs. Een echte SaaP levering naar de markt staat wel op de directie-agenda van zakelijk dienstverleners, maar zit vaak nog niet in het portfolio. Dit wordt vaak veroorzaakt door de interne organisatie en de huidige ICT ondersteuning waar mee gewerkt wordt. De processen, de facturatie en de projectenadministratie zijn nog niet ingericht om op deze manier de markt te benaderen, en staan zo innovatie in de weg. Ideeën voor een goede SaaP-oplossingen zijn er vaak genoeg.

Gelukkig is er Cloud software voor zakelijke dienstverleners die SaaP en andere nieuwe prijsmodellen goed kan ondersteunen en kan combineren met een projecten- en urenadministratie. Op deze manier geeft uw financiële administratie u overzicht en controle en biedt het tevens een platform om uw klanten te verrassen met nieuwe innovatieve diensten en producten.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over het SaaP geschikt maken van uw organisatie dan hoor ik dat graag.

Jaap Heutink, (0610205589 of j.heutink@pylades.com)

*https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=sector&sector=Dienstverlening

Share:

Tags: