IOT verbetert serviceniveau van installatiebedrijven

Naar overzicht 08-01-18

IOT verbetert serviceniveau van installatiebedrijven 

Connected installatiebedrijven zijn efficiënter en leveren hogere kwaliteit

Stel je voor, een CV of lift gaat kapot. Hoe zou het zijn als niet de klant, maar de installatie zélf aan zou geven als deze defect is? Of nog beter, wanneer deze dreigt kapot te gaan en onderhoud preventief gepleegd kan worden? Klanttevredenheid zal hierdoor toenemen, plannen gaat gemakkelijker en spoedklussen zullen een stuk minder vaak voorkomen. Installatiebedrijven kunnen nu al deze service bieden aan klanten, de technologie is namelijk al aanwezig.

Op dit moment geven klanten meestal telefonisch aan dat hun technische installatie niet goed werkt. Dan is het eigenlijk al te laat: liever had het installatiebedrijf eerder in willen grijpen zodat de klant geen last heeft van een defecte installatie. Tegelijkertijd weet de klant meestal niet meer dan dat de installatie ‘het niet doet’. In het beste geval wordt een storingscode doorgegeven waardoor het installatiebedrijf een indicatie heeft van wat kapot is, hoe ernstig de storing is en welke spullen hij mee moet nemen. Dankzij het Internet of Things (IoT) worden de klant én het installatiebedrijf geautomatiseerd ontzorgd.

Technische installaties geven zelf storingen door

IoT is het fenomeen waarbij apparaten en machines zijn uitgerust met sensoren en hun statusinformatie via internet delen met mensen en elkaar. Dit biedt enorme kansen voor de installatiebranche, dat IoT steeds meer toepast. Connected liften, slimme verwarmingsketels, intelligente roltrappen of welke technische installatie dan ook kunnen op afstand uitgelezen worden. Ze kunnen ook een seintje geven als bijvoorbeeld oliedruk, temperatuur, of geluidsniveau een kritische waarde overschrijdt. Met deze informatie kan preventief onderhoud worden gepleegd, waardoor de klant niet met downtime van zijn installatie zit. Daarnaast wordt ingegrepen voordat de installatie nog verder kapot gaat.

Alleen nog uitrijden bij een (dreigende) storing

Defecten worden met IoT voorkomen, sneller gemeld en de storingen kosten het installatiebedrijf minder. De tijd dat een installatie kapot is, wordt tot een minimum teruggebracht en reparaties worden minder omvangrijk. Tegelijk hoeft er alleen te worden uitgereden als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Periodiek onderhoud hoeft eveneens minder vaak te worden ingepland. Ook het voorraadbeheer heeft enorme voordelen van de data die de IoT-installaties genereren. Een vaste voorraad zal altijd nodig zijn, maar bedrijven kunnen een kleinere voorraad aanhouden. Doordat installaties van tevoren aangeven wat er kapot dreigt te gaan, kunnen monteurs beter inschatten wat ze precies nodig hebben.

Automatische planning en de klant beter op de hoogte

Installatiebedrijven die nog niet digitaal zijn getransformeerd, plannen vaak nog via Excel-sheets of prikborden. Dit foutgevoelig en arbeidsintensief handwerk kan met Microsoft Dynamics 365  geautomatiseerd worden. Op basis van beschikbaarheid, vaardigheden van de monteur en bereikbaarheid (GPS-locatie) worden service- en storingsorders direct en optimaal ingepland. Dit biedt de klant veel voordelen. De app geeft de locatie en vorderingen van de monteur door aan het installatiebedrijf en de volgende klant. Die krijgt automatisch bericht wanneer de monteur zijn installatie zal repareren.

“IoT” biedt zowel de klant als het installatiebedrijf grote voordelen. Het is het alleen nog een kwestie van aansluiten van de apparaten en de juiste oplossingen afnemen. Hierdoor kunnen installatiebedrijven een betere, efficiëntere service verlenen en meer klanten aan zich binden. Op die manier is iedereen meer tevreden in een connected wereld.

Download gratis Whitepaper over IOT

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw serviceniveau automatisch te verbeteren dankzij IoT?  Download de White Paper

Share:

Tags: