Experience
the joy of associations!

De Vertical Suite voor Verenigingen: de slimste software voor het werven en behouden van leden.

De Vertical Suite voor Verenigingen is specifiek ontwikkeld voor en door Branche– en belangenorganisaties. De Vertical Suite sluit optimaal aan bij de veranderende omstandigheden voor verenigingen. Mensen en organisaties worden telkens kritischer en evalueren frequent of een verbintenis met uw organisatie hen nog wel voldoende oplevert.

De oplossing en functionele dekkingsgebieden

Pylades biedt de meest complete én bewezen brancheoplossing voor branche- en belangenorganisaties waarmee uw leden, stakeholders én uw medewerkers optimaal worden bediend en alle processen worden ondersteund. Binnen de oplossing zijn, naast de traditionele contributiemodellen, nieuwe verdienmodellen snel en flexibel in te richten. U kunt eenvoudig en doeltreffend communiceren met u leden via mail, social media, ledenportals en diverse mobiele toepassingen. De Vertical Suite voorziet in slim kennisdelen en samenwerken met uw achterban. Pylades biedt de meest complete oplossing voor de Nederlandse markt voor zowel kleine als grotere organisaties.

Logo Vertical Suite Verenigingen

Doelgroep

De Vertical Suite wordt onder andere succesvol ingezet bij:

Vertical Suite voor Verenigingen

Waar staan we voor

Pylades biedt in Nederland de meest complete standaard software voor verenigingen. Met de Vertical Suite voor Verenigingen gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM is Pylades de absolute marktleider. Wij helpen Branche- en Belangenorganisaties van klein tot groot met slimme software om leden en andere stakeholders optimaal te bedienen. Pylades heeft vele toonaangevende referentieprojecten. Wij gaan graag met u persoonlijk in gesprek om u te laten zien hoe ook uw vereniging succesvoller kan zijn door het inzetten van de slimste nieuwe technologie!

Maarten Meijll, Commercieel verantwoordelijk voor de sector Branche- en Belangenorganisaties
m.meijll@pylades.com+31 (0)6 52011585

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) beheert ruim 30.000 normen, heeft 280 medewerkers en begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

Open referentie Alle referenties

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal.

Open referentie Alle referenties

FOAM (Fotografiemuseum Amsterdam)

FOAM (Fotografiemuseum Amsterdam) is een fotografiemuseum aan de Keizersgracht in Amsterdam. Het museum presenteert wisselende tentoonstellingen waarin allerlei fotografische genres worden getoond, zoals historische foto's, kunstfoto's, nieuwsfoto's en modefoto's.

Open referentie Alle referenties

EVO-Fenedex B.V.

EVO-Fenedex is de expert in logistiek en internationaal ondernemen. Het is een samenwerking van twee ondernemersverenigingen. Fenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. EVO is de vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders, gespecialiseerd in logistiek

Open referentie Alle referenties

Vereniging HEAD

HEAD is de beroepsvereniging van en voor financials en hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg. Aan haar leden biedt HEAD een platform voor kenniscirculatie (kennis halen, brengen en delen) en relatieontwikkeling (ontmoeting en contacten).

Open referentie Alle referenties

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een Nederlandse werknemersvereniging. FNV verzorgt de Collectieve belangenbehartiging voor ongeveer 1 miljoen leden en heeft ± 850 medewerkers.

Open referentie Alle referenties

MBO Raad

De MBO Raad is een onderwijsorganisatie die als brancheorganisatie optreedt voor de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs.Tot de scholen die zijn aangesloten bij de MBO Raad behoren onder andere de ROC's en Agrarische opleidingscentra. Bij de scholen die zijn aangesloten bij de MBO Raad werken 55.000 werknemers.

Open referentie Alle referenties

De Unie

De Unie

De Unie is een onafhankelijke vakbond, die ruim 40 jaar de belangen van haar leden behartigt. De Unie telt ruim 70.000 leden, werkzaam in de industrie, de dienstverlening en de zorgsector. De Unie is een partij bij ruim 300 Cao’s en treedt op als collectieve belangenbehartiger bij fusies en reorganisaties en in toenemende mate als individuele belangenbehartiger op het gebied van carrière, werk en inkomen.

Open referentie Alle referenties

NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen.

Open referentie Alle referenties

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland.

Open referentie Alle referenties

CNV

Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen.

Open referentie Alle referenties

VGCt

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VCGt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

Open referentie Alle referenties

Vereniging ION

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) is dé brancheorganisatie voor een ieder die actief is in de oppervlaktebehandelende industrie (loonbedrijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven).

Open referentie Alle referenties

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt circa 450 bedrijven en 19 brancheorganisaties.

Open referentie Alle referenties

De Algemene Onderwijsbond

Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. AOb komt op voor de belangen van het onderwijs en haar leden in alle onderwijssectoren. De AOb onderhandelt over CAO’s voor iedereen die binnen het onderwijs werkt en biedt haar leden deskundig juridisch advies. Het Informatie- en Adviescentrum van AOb biedt leden antwoord op elke denkbare vraag en AOb Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching, van cursussen over medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten, ondersteunend personeel tot maatwerk. AOb is tevens uitgever van het toonaangevende Onderwijsblad dat elke 2 weken verschijnt.

Open referentie Alle referenties

The International Fiscal Association (IFA)

The International Fiscal Association (IFA) is een ledenorganisatie met ruim 12.500 leden internationaal. IFA is de enige NGO in de wereld die zich bezighoudt met fiscale aangelegenheden.

Open referentie Alle referenties