Vertical Suite
voor
 Verenigingen

De slimste software voor het werven en behouden van leden

Ledenbehoud en groei

Mensen en organisaties worden telkens kritischer en evalueren frequent of een verbintenis met uw organisatie hen nog wel voldoende oplevert. Veel verenigingen werken in die context hard aan ledenbehoud en groei en zoeken succesvol naar meer toegevoegde waarde en relevantie voor hun leden. Bijvoorbeeld met een primaire focus op de ontwikkeling van de sector en de markt. Door te kijken naar de markt van de toekomst, zich te richten op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het anticiperen op ‘disruptives’. We zien dat dit werkt. Door telkens snel te reageren op veranderende omstandigheden en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit de vereniging daardoor mee. Mits u uw huis op orde hebt.

Slimme software als katalysator

De juiste software ter ondersteuning van uw vereniging is een essentiële randvoorwaarde én katalysator voor groei. Door het slim inzetten van leden communities en het actief volgen van Social media weet u telkens wat er speelt bij uw achterban. Big data kan in een breder perspectief het verschil maken. Door het slim combineren van informatie maakt u bijvoorbeeld uw marketinginspanningen daadwerkelijk succesvol. De oplossingen zijn beschikbaar, u kunt er direct mee aan de slag.

Vertical suite voor verenigingen

De Vertical Suite voor Verenigingen is specifiek ontwikkeld voor en door Branche– en belangenorganisaties. Pylades biedt hiermee de meest complete én bewezen brancheoplossing voor verenigingen in Nederland waarmee uw leden, stakeholders én uw medewerkers optimaal worden bediend en alle processen worden ondersteund.

Vertical Suite voor Verenigingen


Doelgroep

De Vertical Suite wordt onder andere succesvol ingezet bij:

Waar staan we voor

Download White Paper

De succesvolle vereniging; een concreet stappenplan voor Digitale verandering.

Dé Microsoft Partner voor Verenigingen

Pylades biedt in Nederland de meest complete standaard software voor verenigingen. Met de Vertical Suite voor Verenigingen gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 is Pylades de absolute marktleider. Wij helpen Branche- en Belangenorganisaties van klein tot groot met slimme software om leden en andere stakeholders optimaal te bedienen. Pylades heeft vele toonaangevende referentieprojecten. Wij gaan graag met u persoonlijk in gesprek om u te laten zien hoe ook uw vereniging succesvoller kan zijn door het inzetten van de slimste nieuwe technologie!

Maarten Meijll, Commercieel verantwoordelijk voor de sector Branche- en Belangenorganisaties
m.meijll@pylades.com+31 (0)6 52011585

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) beheert ruim 30.000 normen, heeft 280 medewerkers en begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

Open referentie Alle referenties

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal.

Open referentie Alle referenties

FOAM (Fotografiemuseum Amsterdam)

FOAM (Fotografiemuseum Amsterdam) is een fotografiemuseum aan de Keizersgracht in Amsterdam. Het museum presenteert wisselende tentoonstellingen waarin allerlei fotografische genres worden getoond, zoals historische foto's, kunstfoto's, nieuwsfoto's en modefoto's.

Open referentie Alle referenties

EVO-Fenedex B.V.

EVO-Fenedex is de expert in logistiek en internationaal ondernemen. Het is een samenwerking van twee ondernemersverenigingen. Fenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. EVO is de vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders, gespecialiseerd in logistiek

Open referentie Alle referenties

Fizi (voormalig Vereniging HEAD)

Fizi is de beroepsvereniging van en voor financials en hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg. Aan haar leden biedt Fizi een platform voor kenniscirculatie (kennis halen, brengen en delen) en relatieontwikkeling (ontmoeting en contacten).

Open referentie Alle referenties

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een Nederlandse werknemersvereniging. FNV verzorgt de Collectieve belangenbehartiging voor ongeveer 1 miljoen leden en heeft ± 850 medewerkers.

Open referentie Alle referenties

MBO Raad

De MBO Raad is een onderwijsorganisatie die als brancheorganisatie optreedt voor de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs.Tot de scholen die zijn aangesloten bij de MBO Raad behoren onder andere de ROC's en Agrarische opleidingscentra. Bij de scholen die zijn aangesloten bij de MBO Raad werken 55.000 werknemers.

Open referentie Alle referenties

De Unie

De Unie

De Unie is een onafhankelijke vakbond, die ruim 40 jaar de belangen van haar leden behartigt. De Unie telt ruim 70.000 leden, werkzaam in de industrie, de dienstverlening en de zorgsector. De Unie is een partij bij ruim 300 Cao’s en treedt op als collectieve belangenbehartiger bij fusies en reorganisaties en in toenemende mate als individuele belangenbehartiger op het gebied van carrière, werk en inkomen.

Open referentie Alle referenties

NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen.

Open referentie Alle referenties

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland.

Open referentie Alle referenties

CNV

Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen.

Open referentie Alle referenties

VGCt

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VCGt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

Open referentie Alle referenties

Vereniging ION

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) is dé brancheorganisatie voor een ieder die actief is in de oppervlaktebehandelende industrie (loonbedrijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven).

Open referentie Alle referenties

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt circa 450 bedrijven en 19 brancheorganisaties.

Open referentie Alle referenties

De Algemene Onderwijsbond

Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. AOb komt op voor de belangen van het onderwijs en haar leden in alle onderwijssectoren. De AOb onderhandelt over CAO’s voor iedereen die binnen het onderwijs werkt en biedt haar leden deskundig juridisch advies. Het Informatie- en Adviescentrum van AOb biedt leden antwoord op elke denkbare vraag en AOb Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching, van cursussen over medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten, ondersteunend personeel tot maatwerk. AOb is tevens uitgever van het toonaangevende Onderwijsblad dat elke 2 weken verschijnt.

Open referentie Alle referenties

The International Fiscal Association (IFA)

The International Fiscal Association (IFA) is een ledenorganisatie met ruim 12.500 leden internationaal. IFA is de enige NGO in de wereld die zich bezighoudt met fiscale aangelegenheden.

Open referentie Alle referenties

INREV

INREV is de Europese vereniging voor beleggers in niet-genoteerde vastgoed investeringsinstrumenten en Europa's leidende platform voor het delen van kennis over niet-beursgenoteerde vastgoedbedrijven. INREV heeft meer dan 390 leden. De leden omvatten 75 van de grootste institutionele beleggers, evenals 40 van de 50 grootste beheerders van vastgoedfondsen.

Open referentie Alle referenties