IT Dienstverlening

Vertical Suite IT Dienstverlening

IT Dienstverleners zoeken efficiency en klantgerichtheid. Pylades helpt bedrijven geld en tijd te besparen en de klanttevredenheid te verhogen door een slimme inzet van een standaardoplossing binnen Microsoft Dynamics 365.

Met Sales, Projectservice, Fieldservice, en Contractmanagement functionaliteit biedt Pylades een end-to-end oplossing inclusief een integratie met uw huidig financieel systeem of met een standaard integratie met Microsoft Business Central. Onze oplossingen zijn specifiek voor IT dienstverleners die projectmatig software ontwikkelen, verkopen, implementeren en supportdiensten aan hun klanten aanbieden.

Download de factsheet van deze Vertical Suite

Cloud, Mobility, (Field)Service en IoT(Internet of Things) – stel uw klant centraal!

De trend die Pylades ziet is dat veel ontwikkelingen binnen Microsoft daar waar traditioneel ERP werd ingezet, nu steeds meer wordt ontwikkeld op Dynamics 365 CRM in de cloud. Deze samenvoeging en vereenvoudiging maakt het makkelijker voor bedrijven om aan de slag te gaan met de  oplossingen die het Dynamics 365 pakket biedt. Microsoft Dynamics 365 loopt voorop met customer centricity, social engagement, call-desk functionaliteit, mobiele devices, Apps en de beschikbaarheid in de cloud.

Bedrijven zijn altijd op zoek naar meer efficiency. Service verlenende organisaties vormen hier zeker geen uitzondering op. Microsoft Dynamics 365 helpt om bedrijven efficiënter te laten werken door middel van:

Field Service Project Service
 • Route optimalisatie
 • Dynamische real-time planning
 • Real-time info: equipment en klant
 • Toegang tot handleidingen
 • Inzicht in onderdelen en vaardigheden
 • Mogelijkheid voor handtekeningen op de devices
 • Mogelijkheden voor fotografie en real time delen
 • Contracten en SLA’s
 • Inzicht in projecten
  Fieldservice app
 • Projecten
 • Project Offertes
 • Contracten
 • Planning
 • Resource management
 • Skill matching
 • Tijdschrijven
 • Declaraties
 • Projectfacturatie
  Business Intelligence & reporting

Naast service werkzaamheden hebben IT dienstverleners uiteraard ook te maken met projectmatige uitvoering van dienstverlening. Projecten vragen om ondersteuning, calculatie opbouw (projecten, deelprojecten), projectbewaking en facturatie.

Zakelijke Dienstverlening

Bij veel zakelijke dienstverleners staat de digitale transformatie op de strategische agenda. Wij ondersteunen zakelijke dienstverleners bij de digitale transformatie met het Microsoft-platform en onze eigen oplossingen. Dit doen we onder andere door Microsoft Dynamics 365 (CRM en ERP) oplossingen te implementeren.

Dankzij digitale transformatie is het mogelijk om betere relaties te onderhouden met klanten en opdrachtgevers, medewerkers productiever te laten werken, interne processen te verbeteren en de dienstverlening te innoveren.

Download de factsheet van deze Vertical Suite

Customer Engagement

Voor zakelijke dienstverleners is klantenbinding en relatiemanagement belangrijk om klanten een optimale ervaring te geven. Met Customer Engagement bent u in staat een lange relatie op te bouwen die gebaseerd is op kennis en vertrouwen.

Samenwerken en het verbeteren van processen zorgen voor een hogere productiviteit en voor betere resultaten. Onze oplossingen bieden ondersteuning voor projectmatig werken, planning, uren-administratie, financiële- en ledenadministratie

Innoveren

Dankzij het innovatieve en flexibele Cloud-platform van Microsoft is het voor zakelijke dienstverleners simpel om nieuwe verdienmodellen te introduceren. Daarnaast kan u via het Microsoft-platform op een moderne en innovatieve manier samenwerken met collegae, klanten, leveranciers en externe partijen. Daardoor kunt u meer toegevoegde waarde bieden aan uw klant.

Kijk voor onze specifieke brancheoplossingen voor de zakelijke dienstverlening op de onderstaande pagina’s:

Advies / Consultancy
Arbeidsbemiddeling
Engineering
Verenigingen
IT-Dienstverleners
Flexleveranciers

Vertical Suite Engineering

Binnen de engineeringbranche is het van belang een goede projectbewaking te kunnen voeren. Projectmedewerkers hebben inzicht nodig in de projectafspraken en het projectdossier, terwijl de projectmanagers de werkelijke besteding moet kunnen afzetten tegen de voortgang en de begroting.

Extra werk dient duidelijk geregistreerd te worden en de facturatie dient conform de gemaakte afspraken plaats te vinden. Projectstructuren kunnen door de vele subprojecten erg complex zijn met een grote diversiteit aan activiteiten. Er kunnen meerdere werkmaatschappijen en/of afdelingen aan één project werken, waarbij de kosten en opbrengsten op de juiste wijze verdeeld moeten worden.

Ook kunnen bij internationale projecten meerdere valuta en buitenlandse wetgevingen een rol spelen. Om bovenstaande goed te kunnen beheersen is een gedegen softwareoplossing van groot belang.

Pylades heeft en volledig geïntegreerde oplossing op basis van Microsoft Dynamics 365 ontwikkeld voor een optimale ondersteuning van alle processen, specifiek voor de Engineering branche.

De oplossing en functionele dekkingsgebieden

De Vertical Suite zorgt ervoor dat u beschikt over een uitstekende projectbewaking. Uw projectmedewerkers hebben real-time inzicht in de projectafspraken en het projectdossier, terwijl de projectmanagers de werkelijke besteding kunnen afzetten tegen de voortgang, begroting en nog verwachte uitgaven. Meerwerk wordt duidelijk geregistreerd en gefactureerd conform de gemaakte afspraken.

Vertical Suite installatie, service en onderhoud

De Vertical Suite Installatie en onderhoud helpt edrijven betere service te verlenen en efficiënter te werken. De Vertical Suite is ontwikkeld om de operaties van bedrijven die gebruik willen maken van nieuwe technologieën, te ondersteunen. Informatie en meldingen van intelligente objecten die gekoppeld zijn aan het “Internet of Things” (IoT) worden binnen Dynamics CRM geregistreerd waarna activiteiten kunnen worden ingepland.

De oplossing en functionele dekkingsgebieden

Onderdeel van de Vertical Suite is de standaard Microsoft Dynamics CRM Field Service oplossing. Hierin worden meldingen van klanten of objecten geregistreerd en opgepakt. De informatie wordt bij de juiste persoon bezorgd en geanalyseerd waarna direct het service- en onderhoudsproces gestart wordt.

Werkbonnen worden automatisch gecreëerd, grafisch ingepland en de optimale route wordt berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van resources en onderdelen. De servicemonteur ontvangt de gegevens van het object, de probleem- en onderhoudshistorie op zijn mobiele device. De werkzaamheden en onderdelen worden na reparatie direct geregistreerd en de klant kan deze direct aftekenen op het mobiele device van de monteur.

Logo vertical Suite Installatie Service en onderhoud

Doelgroep Fieldservice

De Dynamics CRM Field Service oplossing wordt toegepast bij service verlenende organisaties die mensen en middelen het veld in sturen om een taak uit te voeren zoals:

De Vertical Suite voor verenigingen & ledenorganisaties is specifiek ontwikkeld voor de behoeften en uitdagingen van deze sector. Pylades biedt een totaaloplossing waarmee uw leden en medewerkers optimaal worden bediend. Portals met self-service mogelijkheden, volledige ledenadministratie, dossierbeheer, contributie en -inning, projectmanagement en relatiebeheer zijn onmisbaar voor elke moderne vereniging die met behulp van specifieke oplossingen op basis van Microsoft Dynamics 365 klaar wil zijn voor de toekomst.

Download de facthsheet van deze Vertical Suite

Succesvolle implementaties

Onze ruime kennis en ervaring in het bedienen van klanten in de verenigingsleven in Nederland stelt ons in staat onze oplossing volledig in te richten volgens de wensen van onze klanten. Een aantal van onze tevreden klanten zijn:  NEN, NVTZ, Fizi, Metaalunie, INREV en ION. Laat u overtuigen door meer succesverhalen van onze klanten.

Onze brancheoplossing wordt succesvol ingezet bij:

Vertical Suite Groothandel & Logistiek

Onze Vertical Suite helpt organisaties bij de belangrijke transitie van een traditionele handelsonderneming naar een informatie- en servicegericht bedrijf. Hiermee kunt u voldoen aan de wensen van uw klant door kortere levertijden en service die is toegesneden op zijn processen. Ook kunt u eenvoudiger uw toegevoegde waarde aantonen hetgeen nodig is om ontwikkelingen zoals concentratie aan de afnemerskant, globalisering en margedruk het hoofd te kunnen bieden.

U beschikt over de juiste gegevens om goed onderbouwde strategische besluiten te kunnen nemen. Tevens is onze oplossing voorzien een standaard Warehouse Management (WMS) welke volledig in deze Cloud toepassing is geïntegreerd. Het koppelen met een extern WMS hoort hiermee tot het verleden.

Met de suite kunt u aan de eisen van uw klanten voldoen. Die verwachten immers dat producten onmiddellijk geleverde worden en een persoonlijke service. Microsoft Dynamics 365 is ontworpen om handel en logistieke organisaties te helpen bij optimaal beheer van deze veranderende eisen.

Logo vertical Suite Groothandel

Offshore Toeleveranciers

De Vertical Suite Offshore Toeleveranciers is bij uitstek geschikt voor internationaal opererende bedrijven die snel en flexibel willen kunnen inspelen op veranderende (markt)omstandigheden.

De Vertical Suite Offshore Toeleveranciers is een volledig geïntegreerde oplossing voor de sector op basis van Microsoft Dynamics 365. De suite zorgt ervoor dat u beschikt over een uitstekende projectbewaking. Uw projectmedewerkers hebben real-time inzicht in de projectafspraken en het projectdossier, terwijl de projectmanagers de werkelijke besteding kunnen afzetten tegen de voortgang, begroting en nog verwachte uitgaven. Meerwerk wordt duidelijk geregistreerd en gefactureerd conform de gemaakte afspraken.

Logo vertical Suite Offshore toeleveranciers

Vertical Suite Technische Dienstverlening

De Vertical Suite voor Technische Dienstverlening helpt u efficiënt te werken, het centraal stellen van de klant en het besparen van tijd en geld.
De trend van procesondersteuning vanuit een traditioneel ERP naar Dynamics CRM zet door en de functionaliteiten die nodig zijn voor Technische Dienstverleners zijn te realiseren met Microsoft Dynamics 365 CRM in de cloud.

Met de Field- en Projectservice functionaliteit loopt Microsoft voorop met customer centricity, social engagement, call-desk functionaliteit, mobiele devices, Apps en de beschikbaarheid in de Cloud. Uw verkopers die in de buitendienst werken krijgen continu up-to-date informatie op hun mobiele apparaten.

De servicemonteur speelt een steeds grotere rol in en na het verkoopproces. In Dynamics CRM heeft hij de beschikking over alle gegevens van de klant en de installatie. Gedetailleerde informatie over de staat van de installatie krijgt hij ook vanuit Dynamics CRM, dat de gegevens verzameld van steeds slimmer worden installaties die zelfstandig communiceren over defecte onderdelen en/of performance issues (IoT).

Download de factsheet van deze Vertical Suite

Efficiency

Dynamics CRM helpt u om efficiënter te werken door middel van:

De Vertical Suite voor Detachering / Werving & Selectie biedt de juiste ondersteuning bij het zoeken en inzetten van gekwalificeerd personeel. De Vertical Suite digitaliseert de interne processen rond het zoeken en screenen van kandidaten en geeft u de mogelijkheid u verder te verdiepen in de markt van opdrachtgevers, om zo meer toegevoegde waarde te kunnen leveren

De Vertical Suite voor Flexleveranciers ondersteunt u bij het zoeken in de markt naar nieuwe gekwalificeerde medewerkers voor het invullen van vacatures en het selecteren en aanbieden van de best passende professional. De Vertical Suite biedt tevens volledige ondersteuning voor het indienen van declaraties en het factureren van de inzet. Een complete oplossing van het eerste contact met een nieuwe medewerker tot aan het versturen van de factuur voor detachering.

De Vertical Suite voor Advies- en Consultancy organisaties zorgt voor een optimale bezettingsgraad en winstgevendheid. De Vertical Suite is ontwikkeld voor deze specifieke nichemarkt binnen de zakelijke dienstverlening en sluit optimaal aan bij het toegenomen aantal ZZP-ers, de concurrentie op prijs en de veranderende wensen van opdrachtgevers.

De oplossing is gebaseerd op Dynamics 365 CRM en Project Service voor het optimaal inzetten van medewerkers. De urenverantwoording en declaraties kunnen zowel on- als offline worden uitgevoerd en de portals en apps bieden de mogelijkheid om relevante projectinformatie aan de medewerkers beschikbaar te stellen en optimaal samen te werken. De Vertical Suite dekt het hele traject van leadgeneratie tot aan het versturen van de factuur naar de opdrachtgever.

De Vertical Suite is tevens voorzien van zeer uitgebreide Business Intelligence functionaliteit die ondersteunt bij de juiste aansturing van uw organisatie. De integratie met uw financiële systeem wordt uiteraard ook door Pylades verzorgd.

Logo vertical Suite Advies Consultancy